Referat fra Generalforsamlingen 28. februar 2014

Referat af Generalforsamling d. 28/2-2014

Punkt 1) Valg af dirigent. Morten B blev valgt.

Punkt 2) Formandens beretning: Endnu engang et godt år, vi har haft mange løftere, især på raw-siden, som også har fået flotte resultater.

Klubben har siden sidste år fået et luksusproblem, nemlig det at vi har fået mange nye medlemmer. Det er vi rigtig glade for.

Vi har så også fået bevilliget et ekstra lokaletilskud fra kommunen, desværre for sent til at vi nåede at få lokalet på den anden side af væggen ved podiet. Vi forsøger om vi ikke kan få de tilstødende lejere af lokaler til at få andre lokaler via Nordicom. Alle opfordres til at holde øje med mulige lokaler, det skal bare være i Hvidovre.

Sune Bak blev for 6. år i træk kåret som årets løfter i DSF, fantastisk flot.

Nicolas Skaarup og Sune Bak er nr. 1 og 2 på rawlisten for 2013.

Vi håber på et lige så godt år i 2014. Vi kunne godt tænke os lidt flere løftere i udstyr, så se at komme i gang.

Punkt 3) Regnskab. Godt resultat for 2013, plus kr. 20.000,- og 73.600,- i kassen. Rigtig god buffer. Vi har fået en god kerne af medlemmer, det skal fastholdes. Forskellen på 2012 og 2013 er mest at vi ikke har investeret i udstyr/vægte, vi har ikke haft så mange rejser plus vi har fået mere i støtte. Selvom vi ikke afholdt stævner i 2013, så endte det altså med det flotte resultat.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4) Kontingent: Fastholdes, især pga. vores ønske om nye eller større lokaler.

Punkt 5) Valg: Alle genvalgt, ingen modkandidater.

Punkt 6) Forslag: Ingen indkomne, men vi tog en længere snak om to forslag som bestyrelsen vil indsende til repræsentantskabsmødet i DSF. Kort fortalt handler forslagene om opstramning af dopingpolitikken i DSF. Vi ønsker karantæne på et år til løftere der stiller op i Stærkmands- og Bodybuildingstævner. Andet forslag går på, at vi ønsker tiden man skal stå på licenslisten, inden man kan stille op til stævner, opsat fra tre til seks måneder. Vi nåede frem til at forslagene indsendes som de er og så tager vi det på rep.-mødet.

Punkt 7) Eventuelt: Vi skal bruge en ny liste med navne, tlf-nr. og mailadresser, så den blev startet. Simon DJ fik ansvaret for færdiggørelse.

Rengøringslisten har været en succes, så derfor fortsætter den. Ny listeophængt og I opfordres til at skrive jer på. Der står hvilket arbejde der skal udføres.

Skyldnerliste næsten ikke nødvendig, da folk betaler når de huskes på det.

Pladsproblemer pga. vores mange nye medlemmer. Det blev diskuteret om vi skulle have flere åbne dage og nogen der var ansvarlige for de enkelte dage. Vi skal også huske dopingpolitikken, om at man skal træne en fast dag om ugen i klubben. Flere nøgler var blevet udleveret, så flere til at åbne eller træne på andre tidspunkter end de normale mandag, onsdag og fredage fra kl. 16-19. Der var ikke tilslutning til faste åbningsdage, men folk opfordres til at kontakte hinanden, da flere i forvejen træner på andre tidspunkter.’

Lokaler blev i denne anledning vendt igen. Det nemmeste vil være at få en af naboerne til at flytte lokale, så vi kan overtage deres oveni vores eget.

Vi opretter en venteliste på nye medlemmer, og det offentliggøres på hjemmesiden. Der vil lige nu være lukket for flere indmeldinger, dog kan dem som er begyndt på deres prøveperiode selvfølgelig få lov til at melde sig ind.

 

Referent: Martin ”Sneglen” Larsen

Skriv et svar