Kontakt

Adresse: Immerkær 27, kælderen (Rebæk Søpark), 2650 Hvidovre

Officielle åbningstider:   mandag, onsdag, torsdag og fredag 16-19. I praksis er der også åbent udenfor disse tider.

Kontigent priser: 500 hver tredje måned, og betales i månederne januar,april,juli,oktober

Giro nummer: +1 336-8416.

Kontonummer: Reg. nr. : 1551 Konto nr. :  3368416

E-mail webmaster:   send e-mail på webmaster@hvidovrestyrke.dk

Bestyrelsens medlemmer:

Jacob Prehn, formand, tlf: 21497718

Andreas Jespersen, næstformand, tlf: 60226129

Thomas Prehn, kasserer, tlf: 25293828

Martin Larsen, tlf: 22375749

Charlotte Overgaard-Sørensen, tlf: 42 45 18 49